Home » Blog » Schade aan je wagenpark? 5 tips om de kosten te verlagen

Schade aan je wagenpark? 5 tips om de kosten te verlagen

Kostenstijgingen zijn aan de orde van de dag in de logistieke sector. Ook als het gaat om verzekeringspremies voor het wagenpark. Wordt er schade gereden dan heeft dat vaak ook nog directe impact op de ‘core business’. Een wagen die stilstaat leidt tot direct omzetverlies. Hoe hou je de schade beperkt? En wat moet je doen om nog meer kosten te vermijden?

De logistieke sector kampt met steeds hogere kosten en verwacht dit jaar nog eens een stijging van tussen de 6% en 9%, exclusief de brandstofkosten. Brandstofkosten zijn dit jaar met wel 16% gestegen in vergelijking met 2022. Het is dan ook niet vreemd dat veel ondernemers een brandstof- of energieclausule hanteren om de prijsstijgingen op te kunnen vangen. Ook andere kosten zoals schades aan je transportmiddelen en wagenpark wil je beperken. Vandaar dat ik in deze blog 5 tips geef om de kosten te verminderen – gebaseerd op onze jarenlange ervaring.

1.     Snelheid, duidelijkheid en toon van de communicatie.

Een snelle reactie met voldoende begrip voor ieders situatie levert bij schade altijd het beste resultaat. . Je eigen werknemer, een eventuele andere partij, eigenlijk alle betrokkenen hebben baat bij duidelijkheid over de schadeafwikkeling.

2.     Maak gebruik van digitale middelen.

Waar mogelijk kun je overwegen om de schade vaststelling op afstand te laten plaatsvinden. Veel eenvoudige schades kunnen door huidige moderne technieken heel goed op afstand vastgesteld en gecalculeerd worden. Zo verlaag je de kosten, weet je sneller de schade en het is bovendien duurzamer.

3.     Ga slim om met schadevaststelling en -herstel.

Zoek een partner die slim meedenkt over de vaststelling van de schades, zodat stilstand van je voertuig kan worden voorkomen. Bundel je reparaties en maak een doordachte keuze bij rijdbare schade (bijvoorbeeld optische- of lakschade).

4.     Maak gebruik van data-analyse om schade te voorkomen.

Analyseer waar, wanneer en met welke wagens eerder schade is ontstaan. Op deze manier kun je – al dan niet met hulp van een expertisebureau – op zoek gaan naar tendensen: routes, chauffeurs, parkeerplaatsen en andere factoren die bijdragen aan schade. Breng een volledig en juist overzicht van al je losse schades in kaart en maak een optelling van het totale bedrag om de juiste afweging te kunnen maken met betrekking tot inschakeling van de verzekeraar.

5.     Schakel een gecertificeerde organisatie in voor je claimhandling expertise.

Door samen te werken met een NIVRE gecertificeerde organisatie heb je garantie op kwaliteit en de uitvoering van de calculatie.


Veel bedrijven laten mogelijkheden liggen

In Nederland wordt in het zakelijke segment veel schade afgehandeld. Als het gaat om schade die bedrijfsprocessen raakt, is het belangrijk om zo snel mogelijk tot een adequate schadeafwikkeling te komen. Veel bedrijven laten echter mogelijkheden liggen om de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis, verouderde systemen of onbekendheid met de mogelijkheden.

Ik hoop dat mijn tips je gaan helpen om de schade ook kostentechnisch zoveel mogelijk te beperken.

Discover our related posts