Property-schades:
impact beperken,
waarde herstellen

Brand in een werkplaats of diefstal van een dierbaar erfstuk – schade aan roerende of onroerende goederen heeft altijd impact, financieel of emotioneel. Dat beseffen we. Daarom hebben we voor iedere opstal- of inboedelschade deskundige expertise in huis. Dankzij slimme technieken en een helder proces kunnen we u en uw klanten snel duidelijkheid geven. Om de impact te beperken en de waarde te herstellen.

Onze experts zijn breed inzetbaar en empathisch in hun aanpak

Of het nu gaat om water-, storm-, inbraak- of brandschades, we hebben de deskundigheid om de oorzaak, omvang en omstandigheden ervan vast te stellen. Voor zowel roerende als onroerende goederen. Onze erkende en geregistreerde Property-experts zijn multidisciplinair, breed inzetbaar en hebben vaak een bouwkundige achtergrond. Daarnaast hebben we experts met unieke specialisaties: van elektronica tot antiek en van zonnepanelen tot juwelen. 

Onze experts benaderen uw klanten altijd empathisch. Ze beseffen dat schade grote financiële of emotionele gevolgen kan hebben. Binnen de kaders van uw opdracht doen ze hun onderzoek grondig en nauwkeurig en zijn ze alert op ongebruikelijke omstandigheden. Waar nodig kunnen onze forensisch experts aanvullend tactisch en technisch onderzoek doen. Ten slotte leggen onze experts hun bevindingen over toedracht, omvang en (mogelijk) herstel van de schade voor u vast in een heldere rapportage.

Heeft u een complexe schade?
Vanwege de grote financiële belangen, de aansprakelijkheid of het internationale karakter?

Een helder expertiseproces in 4 stappen

Door snel inzicht en duidelijkheid te geven over de schade en de gevolgen dragen we bij aan een hogere klanttevredenheid van uw klanten. Daarvoor hebben we een helder proces in vier stappen.

1
Uw schadebehandelaren melden een schade via ons Customer Contact Center en vragen om de inzet van een Property-expert.
2
De expert doet vooronderzoek, verzamelt informatie en oriënteert zich alvast bij de betrokken partijen.
3
De expert bezoekt de gedupeerde (eventueel online), bekijkt en beoordeelt de schade. Zoals de omvang en toedracht of oorzaak, maar ook de kosten voor herstel of vervanging. Waar nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan.
4
Na goed overleg met alle betrokkenen, rapporteert de expert zijn bevindingen helder en duidelijk aan uw schadebehandelaar, inclusief aanbevelingen voor herstel of vervanging.
De rapportages van onze Property-experts staan bekend om hun zorgvuldigheid, helderheid en evenwichtigheid. Regelmatig worden onze experts als getuigen-deskundige gehoord tijdens (juridische) procedures.

Grote volumes Property-schades kunnen door uw eigen schadebehandelaren of door die van ons efficiënt en geautomatiseerd worden verwerkt via ons innovatieve

Klantervaring optimaliseren met geavanceerde technologie

Onze experts kunnen hun expertise op verschillende manieren uitvoeren, zowel met bezoek op locatie alsop afstand (remote expertise). Hiervoor gebruiken we veilige en slimme technologie, net zo zorgvuldig, maar efficiënter, voordeliger en duurzamer. Bij remote expertise vindt bijvoorbeeld de schadebeoordeling plaats via een versleutelde videoverbinding met de telefoon of tablet van uw klant. Dat komt de snelheid van het proces ten goede. Met Instant Expertise kan uw klant bovendien op een zélfgekozen moment videobellen met een van onze beschikbare experts. Dat is nóg klantvriendelijker, want zo kan de schadebehandeling soms al binnen 24 uur geregeld zijn.

Klanttevredenheid verhogen met schadeherstel

Volgens onderzoek leidt herstel in natura tot een aanwijsbaar hogere klanttevredenheid dan een financiële regeling. Herstel in natura is bovendien duurzaam. Onze Property-experts kijken daarom altijd naar de mogelijkheden voor herstel in natura. En dankzij een fijnmazig netwerk aan gespecialiseerde en hoogwaardige herstelbedrijven kunnen wij uw klanten bovendien snel aan de juiste hersteller helpen.

SchadeManagerThuis en Salvage: een mensgerichte benadering

Wij hebben oprechte zorg voor mensen die door onvoorziene omstandigheden in problemen komen. Daarom hebben we met enkele opdrachtgevers het concept SchadeManagerThuis ontwikkeld (SMT). Bij schades met een grote impact kan de verzekeraar beslissen dat extra ondersteuning zinvol is. In dat geval mag de SMT de schade van begin tot eind afhandelen. Van een eerste huisbezoek, soms al binnen 2 uur, tot schadevaststelling en herstel. Daarbij wordt de gedupeerde zoveel mogelijk ontzorgd. Opvallend genoeg is de doorlooptijd met een SMT vaak korter dan bij de gewone schadebehandeling, met bovendien een hogere klanttevredenheid.

Onze experts zetten hun ervaring ook in als Salvage-coördinator voor crisishulp aan gedupeerden, na brand- of wateroverlast. Nadat de Nederlandse brandverzekeraars decennia geleden Stichting Salvage oprichtten, is dit uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waarin verschillende hulpdiensten samenwerken. Een Salvage-coördinator ontzorgt gedupeerden direct na het incident, brengt rust in de chaos, biedt troost en aandacht, en regelt de eerste levensbehoeften zoals vervangende woonruimte.

Benieuwd hoe onze duurzame oplossingen kunnen helpen bij uw duurzaamheidsambities?