CED Taxaties & Inspecties biedt u
betrouwbare verzekeringstaxaties,
waardebepalingen en risico-inspecties

Met ons landelijk netwerk van taxateurs en inspecteurs is CED Taxaties en Inspecties (CED T&I) toonaangevend op het gebied van taxatie- en inspectiediensten. Onze specialisten staan garant voor een objectieve en nauwkeurige waardering van gebouwen, inventarissen en huurdersbelangen en/of risicobepalingen.

Kennis, ervaring en innovatieve producten

CED T&I is een van de grootste taxatiebureaus van Nederland. Vanuit onze drie vestigingen bieden wij landelijk dekking met onze producten; voor verzekeraars, gevolmachtigden, multinationals, financiële instellingen, overheden, midden- en kleinbedrijf en particulieren.

Het team van CED T&I bestaat uit gekwalificeerde en zeer ervaren taxateurs en risicodeskundigen, aangesloten bij de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs) of het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts). Vanuit onze jarenlange ervaring met taxaties en risico-inspecties werken wij continu aan nieuwe methodieken en producten. Zo is het product waardebepalingen door ons ontwikkeld en zijn wij hiermee nog steeds marktleider. Dankzij de grote hoeveelheid kennis, de korte lijnen binnen onze organisatie en deze vernieuwende producten krijgt u altijd maximale kwaliteit tegen kostenefficiënte tarieven.

Vaste taxaties voor verzekeringsdoeleinden in opdracht van verzekeringnemer

Zonder taxatierapport is het verzekerde bedrag op de polis vaak bepaald op basis van globale schattingen. De praktijk wijst in veel gevallen uit dat dit geschatte bedrag te laag is om de kosten bij schade te dekken. Dit betekent dat na een brand de uitkering van de verzekering niet hoog genoeg zal zijn voor herinrichting of herbouw van het gebouw. De consequenties hiervan kunnen groot zijn. Met een taxatierapport voor verzekeringsdoeleinden wordt deze onzekerheid voorkomen.

Onze taxateurs taxeren gebouwen op basis van herbouwwaarde en inventaris op basis van nieuwwaarde. Daarna volgt een taxatierapport conform Artikel 7:960 BW. Dit artikel zegt dat de verzekeraar de uitkering baseert op de vastgestelde waarde in het taxatierapport mits de taxatie is aangetekend op de polis.

Een taxatierapport van CED T&I conform Artikel 7:960 BW schept daardoor duidelijkheid en voorkomt dat de verzekeringnemer over- of onderverzekerd is met alle nadelige gevolgen van dien.

Waardebepalingen voor verzekeringsdoeleinden in opdracht van verzekeraars en/of gevolmachtigden

Een waardebepaling wordt veelal in samenspraak met de verzekeringnemer uitgevoerd. De waarde wordt bepaald van gebouwen, inventarissen en huurdersbelangen. Daarnaast wordt advies gegeven over de te verzekeren waarde van goederen en/of bedrijfsschade met vermelding van het jaarbelang en de uitkeringstermijn. De waarde zal worden vastgesteld via een snelle, efficiënte en deskundige schatting; een gedetailleerde opname en rapportage blijft achterwege.

Naast een waardebepaling door bezoek op locatie is het ook mogelijk om waardebepalingen vanachter het bureau te verrichten. Dankzij geavanceerde systemen kan CED T&I de waarde van gebouwen en inventarissen bepalen aan de hand van lucht- en straatfoto’s, zonder dat onze taxateurs de verzekeringnemer hoeven te bezoeken.

De betrouwbaarheid van onze waardebepalingen laat zich het beste illustreren door het feit dat verzekeraars Garantie Tegen Onderverzekering (GTO) geven op door CED T&I vastgestelde waarden van gebouwen, inventarissen en huurdersbelangen.

Het product waardebepalingen is in de jaren ’90 van de vorige eeuw door CED T&I ontwikkeld en tot op de dag van vandaag zijn we marktleider op dit gebied.

Risico-inspecties in opdracht van verzekeraars en/of gevolmachtigden​

Een risico-inspectie van CED T&I biedt verzekeraars objectieve informatie om tot een goede beoordeling te komen van de verzekerbaarheid van risico’s. Met onze rapportage heeft u tevens een leidraad voor het vaststellen van passende voorwaarden en premies.

U krijgt een duidelijke beschrijving van de risico’s op brand, inbraak en waterschade. Onze risico-inspecteurs hebben deze risico’s op locatie besproken met de verzekeringnemer. Tegelijkertijd is samen gezocht naar mogelijkheden om de bestaande risico’s te verkleinen of zelfs weg te nemen. De vastgestelde risico’s en de aanbevelingen die tijdens het bezoek zijn besproken, krijgt u in een overzichtelijke rapportage.