Advice:
kundig, klantgericht en innovatief

Onze expertise-diensten vormen de kern van CED: het integer en transparant adviseren over omvang, oorzaak, kosten en herstel van schades. Onze experts zijn er trots op van betekenis te kunnen zijn voor uw klanten, wanneer die in onvoorziene omstandigheden terecht komen. Als innovatief en proactief, full-service schademanagementbedrijf zetten we ons in op een breed gebied, met een groot aantal deskundigen en ondersteund door slimme digitale oplossingen. Zo willen we u helpen de klantverwachtingen te overtreffen.

Met kennis en aandacht bijdragen aan optimale klanttevredenheid

Onze experts stellen in opdracht van verzekeraars, andere risicodragers, hun gevolmachtigden en intermediairs de oorzaak, omvang en omstandigheden van een schade vast. Dit doen zij op een breed gebied, voor zowel Property (brand-, inboedel-, opstalschades; aansprakelijkheids- en reisverzekeringen), Mobility, Vitality (letselschades) en complexe schades (EMN). Onze forensisch onderzoekers zijn inzetbaar bij nader onderzoek naar oorzaak en toedracht van een schade, of bij vermoedens van fraude. En met een uniek netwerk van meer dan 75 herstelbedrijven helpt CED Repair bovendien schades (duurzaam) te herstellen.

Onze experts en onderzoekers kennen de snelle ontwikkelingen in zowel mobiliteit als vastgoed: van elektrische zelfrijdende auto’s tot domotica. Gespecialiseerde deskundigheid wordt steeds belangrijker. In het kader van hun NIVRE-registratie en door training en opleiding bouwen zij daarom voortdurend hun deskundigheid in hun eigen vakgebied uit. Dit wordt in de markt ook erkend: regelmatig worden zij als getuigen-deskundige gehoord tijdens (juridische) procedures. Daarnaast werken onze experts en onderzoekers empathisch in het besef dat schades altijd impact hebben op uw klanten. Zo dragen zij met kennis, kunde én aandacht bij aan een optimale klanttevredenheid.

Property-experts
0 +
Vitality-professionals
0 +
Mobility-experts
0 +
EMN-experts
0 +
Forensisch onderzoekers
0 +
T&I-professionals
0 +

Mensgericht, en innovatief digitaal als het kan

Er zullen altijd schades blijven waarbij een persoonlijk locatiebezoek van een expert noodzakelijk is. In de loop van de jaren heeft CED echter een visie ontwikkeld op (online) samenwerken en vooral op het beperken van milieu-impact. Dit gecombineerd met technologische innovaties heeft geleid tot nieuwe vormen van expertise en schadebehandeling. Expertise op afstand (remote) maakt dat het schadebehandelingsproces beter, sneller en kostenefficiënter kan verlopen. Daarbij blijft er ruimte en tijd over voor een mensgerichte benadering en voor zaken die persoonlijke aandacht behoeven. Als ‘tech enabled’ marktleider heeft CED grootschalig geïnvesteerd in remote expertise via moderne, beveiligde technologieën, zoals tele- en video-expertise, 3D- en drone-opnames. En in verschillende slimme varianten daarop, zoals Instant Expertise.

Met Instant Expertise kan schadebehandeling voor uw klant binnen een dag geregeld zijn. Geïnteresseerd?

Voordelen van remote expertise

Bredere toegankelijkheid

Met remote expertise zijn experts niet geboden aan hun standplaats en kunt u gebruik maken van hun specialismen, ongeacht waar zij zich bevinden.

Tijdsbesparing

Remote expertise bespaart reistijd, en in combinatie met online overleg verloopt het gehele proces tijdefficiënter.

Duurzaamheid

Met expertise op afstand zijn er geen of minder reisbewegingen; zo beperken we de CO2-uitstoot.

Effectiviteit

Remote expertise gecombineerd met andere online samenwerkingsprocessen verhoogt de effectiviteit van het proces.

Bedrijfscontinuïteit
Met remote expertise kan een groot deel van de bedrijfsprocessen altijd doorgaan, ook als er bijvoorbeeld reisbeperkingen zijn.
Veiligheid

Remote expertise beperkt de veiligheidsrisico’s die soms ontstaan door fysieke expertise in gevaarlijke situaties of op lastig bereikbare plaatsen tot een minimum.