Vitality:
werken aan herstel
en kwaliteit van leven

Of de oorzaak een aanrijding, een ongeval of nog iets anders is – als de gezondheid van mensen wordt aangetast, gaan er grote belangen spelen. Naast invaliditeit en herstel, ook werk, inkomen of huisvesting. In deze complexe en gevoelige situaties maken onze Vitality-professionals het verschil. Samen met Veduma (part of CED Group) bieden we een breed spectrum aan Vitaliteits-diensten. Met empathie en een gerichte aanpak werken we samen met uw klant aan herstel van kwaliteit van leven.

Onze Vitality-professionals richten zich op mogelijkheden

Als uw klant te maken krijgt met letsel, ontstaan er vaak complexe en gevoelige situaties. Die vragen om gespecialiseerde professionals. CED heeft een brede deskundigheid in huis om uw klanten in deze bijzondere omstandigheden bij te staan: letselschade-casemanagers, letselschade-experts en medisch adviseurs.

Onze professionals werken vanuit de overtuiging dat een langlopend proces de gezondheid en een voorspoedig herstel van uw klant kan belemmeren; hierdoor kan schade escaleren. Daarom werken onze Vitality-professionals vanuit de centrale vraag: wat is er voor uw klant nodig om te herstellen en (snel) kwaliteit van leven terug te krijgen? Hun benadering is empathisch en stimulerend. Zij geven ruimte aan de beleving van uw klant en bouwen aan vertrouwen, door duidelijkheid en inzicht te verschaffen. Ook als opdrachtgever mag u rekenen op absolute transparantie in deze vaak langlopende dossiers.

Letselschades met minder impact (zoals AVP-schades) kunnen door uw schadebehandelaren of door ons efficiënt en geautomatiseerd worden verwerkt via ons CED Connect-platform.

Onze gerichte oplossingen voor herstel van vitaliteit

Of het nu gaat om letselschades, beroepsziekten, medische of werkgeversaansprakelijkheid – onze Vitality-professionals geven snel inzicht in de oplossingen die voor uw klant kunnen bijdragen aan herstel van vitaliteit. Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines is er gerichte voortgang in de dossiers. Dit heeft een aantoonbaar positieve invloed op het herstel van kwaliteit van leven.

Onze gerichte oplossingen voor herstel van vitaliteit

Of het nu gaat om letselschades, beroepsziekten, medische of werkgeversaansprakelijkheid – onze Vitality-professionals geven snel inzicht in de oplossingen die voor uw klant kunnen bijdragen aan herstel van vitaliteit. Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines is er gerichte voortgang in de dossiers. Dit heeft een aantoonbaar positieve invloed op het herstel van kwaliteit van leven.

Letselschade-casemanagement voor resultaatgerichte voortgang

Nadat uw klant letsel heeft opgelopen, volgt er vaak een ingewikkeld letselschadeproces waarin veel belangen en partijen een rol spelen: financieel, juridisch en meer. De afstemming tussen alle belanghebbenden kan gemakkelijk tot vertraging leiden. Hierin maken onze letselschade-behandelaren het verschil. Binnen de met u gemaakte afspraken werken ze zorgvuldig aan een resultaatgerichte voortgang: van melding tot herstel. Zij schakelen met alle belanghebbenden en houden contact met het slachtoffer. Daarbij maken ze gebruik van actuele digitale overzichten van alle relevante afspraken, zodat steeds tijdig en zorgvuldig de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Ook andere professionals van CED kunnen aan dit proces bijdragen, zoals letselschade-experts of medisch adviseurs. Deze integrale dossierbehandeling leidt tot een aantoonbaar sneller proces en een hogere klanttevredenheid, vaak tegen lagere kosten.

Letselschade-expertise: recht doen en bijdragen aan herstel

De letselschade-experts van CED streven naar een schikking die recht doet aan de omstandigheden van uw klant, en die bijdraagt aan herstel van vitaliteit. Onze letselschade-experts beschikken over een ruime levenservaring, waarmee zij uw klant de aandacht kunnen geven die nodig is. Tijdens persoonlijke bezoeken bekijken ze zorgvuldig welke (financiële) schades het gevolg zijn van het ongeval of letsel; wat er mogelijk is en wat er nodig is voor herstel van kwaliteit van leven, zoals hulpmiddelen of aan ondersteuning aan huis. Binnen de afspraken die ze met u hebben gemaakt, overleggen ze met alle belanghebbenden om tot een rechtvaardige regeling te komen. Hun bevindingen over herstel, (vervolg)schades en vergoedingen leggen zij in heldere rapportages voor u vast. 

Medisch Advies over oorzaken en mogelijkheden

Soms vraagt de situatie van uw klant om onderbouwing met een integer medisch advies. Wij beschikken over een grote medische staf van BIG-geregistreerde artsen en para-medici. Hun vaak unieke specialismen bieden altijd uitkomst, zelfs bij complexe of zeldzame medische vraagstukken. Deze medisch adviseurs doen gefundeerde uitspraken over de relatie tussen letselschade en ongeval. Ook vertalen zij medische informatie van artsen, therapeuten en behandelaren naar prognoses over herstel, blijvende invaliditeit en toekomstige risico’s. Zij zijn inzetbaar voor particuliere en publieke verzekeraars, voor schaderegelaars, advocaten en (semi)overheden en grote publieke dienstverleners. Ook bij vragen rond werkgeversaansprakelijkheid. De kwaliteit van hun medisch advies is erkend; regelmatig worden zij door een rechtbank gevraagd in het kader van deskundigenonderzoek.

Medisch advies in het kader van de AOV

Uniek is onze jarenlange ervaring met de medische aspecten van het acceptatie- en claimsproces voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij bieden zowel detachering aan als afhandeling van losse dossiers. Onderscheidende aspecten in onze werkwijze met individuele dossiers zijn onder andere onze tele-acceptatiegesprekken en ons actieve en succesvolle rappel-beleid. Onze ervaren en flexibel in te zetten medisch adviseurs vragen grondig door en komen op grond daarvan met een onderbouwd advies. Doet een verzekerde een beroep op de AOV dan verzorgen wij niet alleen de analyse, maar desgewenst het hele traject, inclusief expertise, overleg wederpartij en beoordeling van de geboden zorg. Met de kansen en mogelijkheden als uitgangspunt stimuleren we de kwaliteit van leven van uw klant, ook in het arbeidsproces.

Klantervaring optimaliseren met transparantie en voortgang

Herstel van vitaliteit en kwaliteit van leven voor uw klant – dat is de inzet van onze Vitality-professionals. Een transparant proces met resultaatgerichte voortgang draagt hier aan bij, en leidt bovendien tot een hogere klanttevredenheid en een beperktere schadelast.

Met onze slim ingerichte (backoffice) processen ondersteunen wij een optimale klantervaring. Als de omstandigheden zich ervoor lenen en uw klant zich hierin kan vinden, vormt tele-expertise een duurzaam en snel alternatief voor huisbezoek. Onze ervaren medisch adviseurs zijn flexibel inzetbaar en beschikken over verschillende (uitzonderlijke) specialismen. Door zorgvuldige triage en regievoering zorgen we dat een volledig up-to-date dossier direct bij de juiste gespecialiseerde medisch adviseur komt. Hierdoor is het medisch advies vaak binnen 10 dagen afgerond. Dankzij heldere mandaat-afspraken kunnen er binnen de juiste kaders snelle en zorgvuldige beslissingen genomen worden. En met een strakke rapportage-discipline wordt niet alleen uw klant tijdig van de juiste informatie voorzien, maar ontvangt u zelf ook complete en accurate rapportages, volledig compliant aan de geldende richtlijnen. Zo wil CED de verwachtingen van u en uw klanten overtreffen, juist ook in bijzondere en gevoelige omstandigheden.