Digitale afhandeling van
reparatieverzoeken voor kostenbeheersing
en klanttevredenheid

CED ondersteunt woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders bij het afhandelen van reparatieverzoeken van bewoners. Met een meldkamer die 24/7 bereikbaar is en het aansturen van herstelbedrijven. Samen met de sector is een uniek platform ontwikkeld voor het digitaal afhandelen van zulke reparatieverzoeken. Zo dragen we bij aan kostenbeheersing, aan een aantoonbaar hogere klanttevredenheid en aan de noodzakelijke automatisering in deze complexe marktsector.

Digitaal platform zet risico’s om in kansen

Nederland telt bijna 300 grote woningcorporaties en ruim 6.000 grote VVE’s voor woningen. Het afhandelen van onderhouds- of reparatieverzoeken van bewoners legt een flink beslag op deze organisaties. Met bovendien een groot afbreukrisico als het gaat om klanttevredenheid en kostenbeheersing. Vanuit onze kennis van herstelmanagement hebben we een uniek platform ontwikkeld voor het volledig digitaal afhandelen van reparatie- en onderhoudsverzoeken; volledig veilig en in lijn met de (privacy)regelgeving. Hiermee zet u risico’s om in kansen.

Bewoner heeft de regie, u het inzicht

In samenwerking met partners in de sector en in lijn met de richtlijnen van koepelorganisatie Aedes hebben we een procesflow ontwikkeld voor het afhandelen van reparatie- en onderhoudsverzoeken. Centraal hierin staat het digitale Reparatieplatform. Hier kunnen bewoners én medewerkers van woningcorporaties of VVE’s 24/7 online een reparatieverzoek indienen en een afspraak inplannen met de gecontracteerde herstelbedrijven. Via een unieke track & trace-link weten ze wanneer het herstelbedrijf onderweg is. Zo heeft uw klant volledig de regie in eigen hand. CED monitort intussen de voortgang van de melding en de kwaliteit van het herstel. Het CED Reparatieplatform leidt tot een hoog percentage ‘First Time Fix’ en een aantoonbaar hogere klanttevredenheid. Het ontlast u als vastgoedbeheerder, biedt nuttige inzichten en helpt de onderhoudskosten te beheersen.

Werkt u voor een woningcorporatie of een andere vastgoedbeheerder en wilt u weten wat het CED Reparatieplatform voor u kan betekenen?

Voordelen en rendement van het Reparatieplatform

In enkele punten beschrijven we wat de oplossing van het Reparatieplatform voor u kan betekenen. Omdat er altijd maatwerk-oplossingen mogelijk zijn, is de opsomming indicatief.

Dit biedt het platform

Volledige digitale afhandeling van reparatie- of onderhoudsverzoeken.
Regie bij de bewoner.
Real time inzicht voor alle partijen in de voortgang van de meldingen (huurder, opdrachtgever, herstelbedrijf, CED).
95% van de meldingen in één keer bij juiste herstelbedrijf.
24/7 meldkamer voor onderhoud dat niet tot morgen kan wachten.
Filtering van dubbele meldingen of reparaties voor verantwoordelijkheid van de huurder.
Monitoring van voortgang en kwaliteit.
Veilig en compliant aan (privacy)wet- en regelgeving.

En dit levert het u op:

Lagere werkdruk.
Kostenbeheersing.
Hogere klant(huurders) tevredenheid.
Nuttige inzichten in trends rond veel voorkomende reparaties en planmatig onderhoud (op complex-niveau).

Werkt u voor een woningcorporatie of een andere vastgoedbeheerder en wilt u weten wat het CED Reparatieplatform voor u kan betekenen?