Home » Blog » CED biedt unieke en toekomstbestendige taxatiemethode voor herbouwwaarde

CED biedt unieke en toekomstbestendige taxatiemethode voor herbouwwaarde

Ondernemers verzekeren hun bedrijfspanden tegen de vastgestelde herbouwwaarde. Maar door toenemende wet- en regelgeving, en economische factoren, liggen de herbouwkosten tegenwoordig hoger dan eerder op de polis was vastgelegd. Met grote financiële risico’s voor de ondernemer. Alle verzekeraars in Nederland zien en erkennen dit probleem. CED Taxaties & Inspecties (T&I) biedt een unieke taxatiemethode, waarin deze risico’s worden ondervangen. ABN AMRO Verzekeringen (AAV) toetste dit succesvol in de praktijk.

De herbouwwaarde van een pand is ‘het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar constructie, afwerking en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis.’ Ontstaat er ernstige schade en moet het pand worden herbouwd, dan is een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. Het nieuw te bouwen pand moet daarvoor voldoen aan de eisen uit het dan geldende ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ en sinds 1 januari 2021 ook aan de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).

Kosten herbouwen liggen 30-50>% hoger

‘Zeker bij bedrijfspanden die langer geleden zijn getaxeerd, geeft dit problemen,’ stellen Marcel Bromet en Sander Dronkers; Managers T&I bij CED. ‘We zien in de praktijk dat de toen vastgestelde herbouwwaarde in veel gevallen niet meer genoeg is, als het nieuw te bouwen pand moet voldoen aan de laatste constructieve en brandwerende eisen. En aan duurzaamheidseisen als HR +++ glas, isolatie, zonnepanelen, warmtepomp en dergelijke. Hierdoor is een gedupeerde vaak 30%, en in extreme situaties soms wel 50% of zelfs daarboven, méér kwijt dan het verzekerde bedrag. Dat heeft grote financiële gevolgen voor de ondernemer en kan in sommige gevallen leiden tot een faillissement.’

Toekomstbestendig herbouwwaardemodel

CED T&I is een van de grootste onafhankelijke taxatiebureaus van Nederland. Het biedt al jaren een betrouwbaar herbouwwaardemodel. Daar is nu een extra functionaliteit aan toegevoegd. In het toekomstbestendige herbouwwaardemodel worden alle kosten geïntegreerd meegenomen die komen kijken bij het herbouwen van een bedrijfspand conform de huidige wet- en regelgeving en duurzaamheidseisen. Bromet en Dronkers: ‘Voor vaste taxaties ex art. 7:960 BW kunnen wij naast de herbouwwaarde een ‘niet vast getaxeerd’ bedrag opnemen voor aanvullende eisen overheid op basis van premier risque. Beide bedragen zijn uiteraard gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil en de op dat moment geldende eisen of Bouwbesluit. Ook voor waardebepalingen kunnen we dit doen. We doen dit overigens ook voor woningen en VVE’s.’

AAV kiest voor ‘vernieuwde manier van taxeren’

Ook bij ABN Amro Verzekeringen (AAV) zien ze het probleem van ‘onderverzekeren’ bij ondernemers. In een onderzoek-setting heeft CED T&I onder een representatieve selectie zakelijke klanten van AAV twee waardes bepaald: een standaardtaxatie op basis van de huidige materialen en constructie, en een taxatie volgens het toekomstbestendige herbouwwaardemodel. De uitkomsten van dit onderzoek hebben AAV doen besluiten deze vernieuwde manier van taxeren actief aan te bieden aan alle zakelijke
klanten, in combinatie met de bestaande ‘herbouwwaarde’ verzekering.

‘Tech enabled’ oplossingen voor excellentie en klanttevredenheid

Bromet en Dronkers van CED T&I besluiten: ‘We zien dat ook andere grote verzekeraars bijzonder geïnteresseerd zijn. Onze toekomstbestendige herbouwwaardemethode is op dit moment nog uniek in Nederland. Het past volledig in de ambitie van CED om als Europees marktleider ‘tech enabled’ oplossingen te bieden en zo excellentie en klanttevredenheid te verhogen.’


Discover our related posts